Magic The Gathering

Phantasmal Terrain

Unlimited Edition #69

Desde:

$10 MXN

Vendedores e información

Inglés Poco jugado No Foil

$11 MXN

Inglés Casi perfecta No Foil

$15 MXN

Inglés Moderadamente jugada No Foil

$10 MXN
Tipo:

Enchantment — Aura

Detalles de la carta:

Enchant land As Phantasmal Terrain enters the battlefield, choose a basic land type. Enchanted land is the chosen type.